Arvot

Hyvinvointi

Tilat ovat osa hyvinvointia.

Sisustussuunnittelun lähtökohta on kokonaisvaltainen näkemys ihmisen hyvinvoinnista, jossa tilat ovat osa hyvinvointia.

Kokonaisvaltaisuus

Sisustussuunnittelu on kokonaisvaltaista.

Suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan tarpeet tarpeet, toiveet ja haaveet sekä erityisesti hyvinvointia tukeva kokonaisuus.

Aitous

LempiTilan toiminta on rehellistä ja aitoa.

Ihminen kohdataan ihmisenä ja hänen tarpeitaan ja toivetaan kuunnellaan aidosti ja läsnäolevasti.