Hyvinvointisisustus

Vietämme 90 % ajasta sisätiloissa, joten sillä on merkitystä, millaisissa tiloissa ajan vietämme. 

Se mitä koemme ja näemme ympärillämme, on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hyvinvointisisustuksessa tilojen merkitys hyvinvoinnille huomioidaan pintaa syvemmältä ja suunnittelu on kattavaa ja kokonaisvaltaista.

Hyvinvointisisustus keskittyy pintaa syvemmälle.

Ihmisen hyvinvointi koostuu monesta eri tekijästä. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyy myös ympärillämme olevat tilat.

Esimerkiksi se, millainen fyysinen työympäristö on, vaikuttaa paljon jaksamiseemme, energiatasoihin ja sitä kautta myös työn tuottavuuteen. Liiallinen melu, läpikulku, epäergonomiset kalusteet tai epämiellyttävät materiaalit voivat vaikuttaa paljon työpäiväämme.

Jo pienilläkin muutoksilla ympäristössämme voi olla positiivisia vaikutuksia hyvinvointiimme.

Isoimpia yksittäisiä hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat luonto ja luonnon läsnäolo arjessamme.

Biofilisessa suunnittelussa ihminen nähdään osana luontoa ja jonka mukaan ihmisellä on luontainen kaipuu luontoyhteyteen. Oikeilla sisustusratkaisuilla voidaan tukea hyvinvointia ja tuoda mm. luontoyhteyttä lähemmäksi arkea myös sisätiloissa. Mm. materiaalivalinnoilla ja väreillä voidaan vaikuttaa luontoelementtien läsnäoloon sisätiloissa. Vihersisustus osana hyvin suunniteltuja tiloja auttaa puhdistamaan sisäilmaa, tuo iloa, vehreyttä ja kaivattua luontoyhteyttä sisätiloihin helposti ja edullisesti.

Ulkoinen ympäristö ilmentää myös sisintämme. Fengshuin oppien mukaan ulkoisilla elementeillä ja valinnoilla voidaan vaikuttaa myös sisälle päin. Ulkoisilla valinnoilla voidaan tukea ihmisen hyvinvointia ja harmoniaa. Puhdas, viihtyisä koti sekä työympäristö tukee hyvinvointia, antaa energiaa ja parhaimmillaan voi inspiroida, auttaa rentoutumaan ja latautumaan.

Suunnittelussa lähellä sydäntäni ovat:

💚 biofilinen suunnittelu

💚 vihersisustus

💚 luonnonmateriaalit

💚 kotimaisuus

💚 puu- ja hirsirakentaminen

Tila- ja sisustussuunnittelussa lähellä sydäntäni ovat biofilinen suunnittelu, luontoelementtien tuominen osaksi sisätiloja, vihersisustus, luonnonmateriaalit, kotimaisuus sekä puu- ja hirsirakentaminen. Erityisosaamistani ovat myös tilatehokkaiden tilojen suunnittelu. Olen suunnitellut mm. minitalojen pohja- ja säilytysratkaisuja.

Suunnittelun lähtökohtana on aina asiakkaan toiveet ja tarpeet. Taitavan suunnittelijan työkalupakkiin kuuluu myös taito pystyä lukemaan asiakasta rivien välistä. Ammattilainen pystyy kaivamaan esiin yksityiskohdat, joiden avulla luodaan juuri asiakkaan näköinen kokonaisuus.

 

Sisustus ei ole vain kauniita pintoja ja trendikkäitä huonekaluja, se on ennen kaikkea tunnelma ja kokonaisuus, joka luodaan taitavasti yhteen punotulla suunnitelulla ja toteutuksella.